Czytelnia

poniedziałek, 29 września 2014

Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi (Wydanie II rozszerzone)

„Jestem szefem” - stwierdzenie to brzmi dumnie, ale czy pełnienie tej roli jest proste i kolorowe jak mogłoby się wydawać? Dyrektor nie tylko podejmuje ważne decyzje, ale także motywuje swoich pracowników, daje im rady, wspiera, rozsądza, dba o atmosferę w zespole, zwalnia. Reasumując, dużo od niego zależy. Niektórzy mają dar do bycia idealnym szefem, innym daleko nawet do przeciętności. Jak kierować ludźmi, aby chcieli pracować? Jaki jest idealny portret szefa? Co powinniśmy wiedzieć o zarządzaniu? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi w książce Andrzeja Niemczyka, Wiesława Grzesika oraz Anny Niemczyk pod tytułem Książka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu ludźmi.

Książka dla skutecznych szefów to w zasadzie podręcznik. Składa się on z trzech części. W pierwszej z niej poznamy wiedzę niemal obowiązkową o zarządzaniu ludźmi. Przeczytamy o wdrażaniu pracownika, relacjach oraz motywowaniu, zarówno finansowym, jak i pozafinansowym. Dowiemy się na temat zwalniania, procesu handlowego czy zarządzania sytuacyjnego. Druga część dotyczy zagadnień z dziedziny psychologii. Tu dokonamy obserwacji osoby szefa za pomocą analizy transakcyjnej, strukturalnej i funkcjonalnej. Przeczytamy o stylach zarządzania, o asertywności oraz konfliktach. Ostatnia część tyczy się problemów związanych z zarządzaniem, takich jak: brak autorytetu, nieformalny lider, rutyna i przemęczenie pracą. To naprawdę obszerna skarbnica wiedzy.

Dużą zaletą książki jest fakt, że jej autorzy to wieloletni menadżerowie. Informacje zawarte w podręczniku są więc poparte doświadczeniem. Myślę, że nie ma nic cenniejszego.

Książkę możesz kupić na stronie księgarni SENSUS

Brak komentarzy :

Prześlij komentarz